Veiligheid en privacy

Website

Dit een de website van Schoenhandel Kerkstraat B.V.
Ons bedrijfsadres is: Kerkstraat 94. 1211 CS Hilversum.
Ons postadres is: Kerkstraat 94, 1211 CS Hilversum.
Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is: 32040602

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam,
noch uw emailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw emailadres als uw boodschappen/ vragen plaatst op deze website;
- uw emailadres als u dit aan ons communiceert;
- de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of siteregistratie).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
voor commerciële doeleinden.


Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klien bestand dat verstuurd wordt
door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt
de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
- om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst;
- om informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina's die u geraadpleegd hebt om naar
onze site te gaan;
- analysedoeleinden zoekmachine(s).


Partnerschappen

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.


Overdracht gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnieken
die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige
veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen
van informatie die wij ontvangen op onze website.


Contact aangaande privacybeleid

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- per email: klantenservice@stratingkids.nl
- per brief: Strating Schoenen t.a.v. Webshop, Kerkstraat 94, 1211 CS HILVERSUM


Over communicatie per mail

Wanneer u geen verdere e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen
op het hierboven vermelde adres of u kunt u direct afmelden via de hyperlink in de door u ontvangen email.


Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt,
op het adres dat u ons meegedeeld hebt.


Geen reclamedrukwerk / telefoontjes ontvangen

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of commerciële telefoontjes wenst te ontvangen,
kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.


Consumenteninformatie

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien
zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens
te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons
reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden deelname te weigeren.

Op verzoek lenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden.
Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens
die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve
contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.


Overig

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met
ons bedrijf, op het bovengenoemde adres.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!